home / nieuws / nieuws_2012
  • Stuur als link

ALV voor eerstejaars plantuien in de maak 12-01-2012 01-12-2014 - 09:30


Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het opstellen van de Algemene Leveringsvoorwaarden(ALV) voor eerstejaars plantuien. Die ALV's worden opgesteld naar aanleiding van vragen vanuit de uienhandel naar regelgeving met betrekking tot de teelt van plantuien, zo maakt Jaap Haanstra, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTObekend.