home / nieuws / nieuws_2013
  • Stuur als link

Voorkomen van erfemissie verdient meer aandacht in de praktijk! 11-12-2013 01-12-2014 - 10:50


Terugdringen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu staat al jaren volop in de schijnwerpers. Om emissie vanaf praktijkpercelen naar het oppervlaktewater te voorkomen is de laatste jaren al erg veel bereikt.