home / nieuws / nieuws_2013
  • Stuur als link

VTA: 9% minder uien in opslag 14-02-2013 01-12-2014 - 10:15


Uit de uienvoorraadinventarisatie van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) blijkt dat de voorraad uien die nu nog in opslag ligt bij de geënquêteerde telers 9 procent kleiner is dan vorig jaar en ook kleiner uitvalt dan het vierjarig gemiddelde.