home / nieuws / nieuws_2014
  • Stuur als link

Proefvelden zaaien bij Nickerson-Zwaan 12-04-2014 01-12-2014 - 11:05


Medewerkers van Nickerson-Zwaan zijn druk bezig het biologische veredelingsveld in te zaaien. Een flink aantal nieuwe kruisingen wordt hier getest op resistenties tegen diverse ziektes, zoals Valse meeldauw en Fusarium. Op basis van deze resultaten worden komende winter beslissingen genomen...