home / nieuws / nieuws_2012
  • Stuur als link

Blijf de uien controleren 01-12-2014 - 10:05


Op diverse uienboxen constateren we de koprot schimmel. Het is vermoedelijk een aantasting in het veld geweest en heeft plaatsgevonden tijdens of na het warme augustus weekend. Naast deze schimmel signaleren we ook weer de zogenaamde blauwschimmel (Penicillium spp.). Deze schimmel ontstaat als de nekken van de uien nog niet voldoende droog zijn.