Uien demodag
home   /   disclaimer

Disclaimer


Uienteelt sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Uienteelt.
 
Door Uienteelt per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Uienteelt staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Privacy:
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uienteelt houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Uienteelt te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Uienteelt.

Uienteelt maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Op de site www.uienteelt.nl staan hyperlinks naar andere websites. Uienteelt is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Uienteelt verwijst. Ook is Uienteelt niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Uienteelt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen.

Google Analytics
Uienteelt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen door VPNgids.nl 

Wijzigingen
Uienteelt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Copyright:
Al deze pagina's en scripten van Uienteelt zijn gemaakt door Endless webdesign. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Uienteelt niet toegestaan.