Uien bespuiten
home   /   teelt  /   ziekten

Ziekten


Bacteriezuur (Pseudemonas en Erwinia)
Bacteriezuur wordt zowel door Pseudemonas als Ewinia veroorzaakt. Slechte bodem structuur, teveel regen en specifiek voor Ewinia hagel zijn de boosdoeners. Pseudomonas uit zicht in gele of grijze waterige, zuur riekende vleesrokken, maar kan zich vanuit het hart ontwikkelen. Erwinia komt meestal via de hals binnen, bijvoorbeeld na hagelinslag. Daar vormt zich een helder, slijmerig vocht. Via de pit infecteert de bacterie de wortelkrans, waar zich een op Fusarium lijkende schimmelring vormt. Ook deze uien zijn zuur en waterig Fusarium daarentegen uit zich in droogrot. 
 
Bladvlekkenziekte
(Botrytis squamosa) en valse meeldauw (Perenospora destructor) zijn algemeen optredende schimmelziekten in uien. In de praktijk worden de ziekten bestreden door regelmatig preventieve bestrijdingen uit te voeren. Met het adviessysteem is het mogelijk om de bestrijding veel gerichter uit te voeren. Door exacte en continue waarneming van de weersomstandigheden kunnen sporulatie- en infectiekansen van beide schimmels ingeschat worden. De beslissing wel of niet spuiten, én de keuze van het juiste middel, worden hierop gebaseerd. Onnodige bespuitingen of verkeerde middelen-combinaties worden voorkomen. Ruim 200 uientelers verspreid over Nederland werken sinds jaren naar tevredenheid met het adviessysteem. Veelal groepsgewijs wordt hierbij een weerstation gebruikt, vaak in combinatie met andere adviesmodules (b.v. ProPhy voor de Phytophthora bestrijding. 
 
Roest 
Te herkennen aan aanvankelijk gele plekjes op het blad die later roestkleurig worden en opruwen. Wanneer de roestplek roestig wordt is er sprake van spoorvorming. Roest is een schimmel die zich op deze manier voortplant. Verspreiding van roest vindt alleen plaats bij vochtig weer met temperaturen tussen 15 en 20o C. Bij ui is de ziekte zelden een probleem. 
 
Stemphylium-soorten
De ziektebeelden van bladvlekkenziekte en valse meeldauw zijn algemeen bekend maar vooral de aantasting door Stemphylium is voor veel uientelers onbekend. De aantasting door Stemphylium komt echter regelmatig voor maar wordt niet altijd herkend. Dit komt omdat deze aantasting veel lijkt op een vroeg afstervend uiengewas. Stemphylium is een schimmel die vooral kans krijgt als het gewas niet in topconditie is.
Mogelijke oorzaken van Stemphylium kunnen zijn, beschadigd blad (kleine scheurtjes, bladbreuk en insecten schade), plaatsen die eerder door andere schimmels zijn aangetast of verzwakt gewas door ander oorzaken.

Bij langere bladnatperiodes kan Stemphylium ook op een gezond en onbeschadigd blad een infectie veroorzaken. De infecties kunnen plaats vinden als de omstandigheden gunstig zijn, de tijd van het jaar is van minder belang. De beginaantasting is te herkennen aan een ovale, geelwitte vlek met een bruinachtig centrum. De grootte van de aantasting kan variëren van 0,5 cm (jong Stadium) tot een geheel aangetast blad. Naarmate de vlek groter wordt veranderd de vorm van ovaal naar langwerpig. Op de geelverkleurende bladeren zijn dan ook meerdere vlekken waarneembaar. deze iets langwerpige vlekken zijn bruinachtig (van geelbruin tot roodbruin) van kleur. Vanuit deze vlekken kan de schimmel toxines afscheiden die een geelverkleuring en verder afsterving van het blad veroorzaken. Vooral in 200 werd deze ziekte regelmatig waargenomen in Zuidwest Nederland.

Bron: BASF Divisie Agro