empty
home   /   teelt  /   trips

Trips


Zowel de larven als de volwassen trips zuigen de celinhoud leeg van de buitenste cellagen van het blad. Doordat de uitgezogen cellen zich met lucht vullen, ontstaan grijs-zilverachtige vlekjes, veelal in de lengterichting van de plant. Aantasting van jonge, nog sterk groeiende bladeren, kan leiden tot misvormingen.

Blijf de uien goed controleren op zuigschade door trips. Controleer door de pijpen uit elkaar te trekken en in de knikken van de pijpen te kijken. Daarin kunt u de zwarte volwassen insecten vinden, maar ook de kleinere, beweeglijke geel/groene larven. Een bestrijding heeft het beste effect als het donker of schemerig is, omdat de trips zich dan vaker aan de oppervlakte begeven.

Zo ziet trips eruit
Tripsen zijn 1-2 mm lange insecten die zich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hart van de plant en op die plaatsen waar het blad is geknikt. Trips kan overwinteren op onkruiden, op bladresten en in de grond.