Uien bespuiten
home   /   nieuws  /   nieuws_archief

GewasbeschermingsMonitor gelanceerd

Sinds februari van dit jaar is het Gewasbeschermingsplan vervangen door de Gewasbeschermingsmonitor.  In de nieuwe situatie moet de teler gedurende het teeltseizoen de daadwerkelijk getroffen maatregelen vastleggen.  Ook is de teler verplicht, binnen twee maanden na het teeltseizoen het rapport af te ronden. Het is een wettelijke verplichting.

Om welke teeltmaatregelen gaat het?
Het gaat om bijvoorbeeld teeltfrequentie en het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal en monitoring van schadelijke organismen in het gewas. Daarnaast ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en welke emissiebeperkende maatregelen getroffen zijn, inclusief toepassingstechnieken. Belangrijk is ook de zelfevaluatie, de teler beziet zijn keuzes en geeft aan hoe succesvol ze waren Op basis hiervan neemt de teler, eventueel met zijn adviseur, beslissingen over de maatregelen in het nieuwe teeltseizoen.

Vormvrij
Het invullen van diverse Gewasbeschermingsmonitoren per gewas is tijdrovend. AgroVision biedt daarom haar klanten een nieuwe standaardfunctionaliteit. Een online GewasbeschermingsMonitor die gevuld wordt vanuit de teeltregistratie. Klanten vullen enkel nog handmatig de evaluatie in. De kracht van de GewasbeschermingsMonitor zit in het bij elkaar brengen van informatie die de teler zelf moet registreren en informatie die moeilijk toegankelijk is. Denk hierbij aan: De milieubelasting. Wat was het effect op waterleven, bodemleven, grondwater, maar ook de risico’s op de toepasser zelf.
Resistentie-informatie; Hoe beïnvloedt het gebruik van specifieke middelen de mogelijk opbouw van resistentie.  Door het combineren van enerzijds de teeltregistraties die de teler sowieso al bijhoudt met de databases die door AgroVision worden onderhouden ontstaat voor de teler en de adviseur een totaalbeeld van de effectiviteit.
 
Actuele gewasbeschermingmiddelenlijst
Een handig hulpmiddel tijdens het registreren van gewasbeschermingsmiddelen is een actuele gewasbeschermingmiddelenlijst. Deze lijst is bijvoorbeeld op te halen via CTGB. De database wordt wekelijks aangepast. Middelen worden toegevoegd of verwijderd. Etiketten worden aangepast. AgroVision biedt haar klanten online de actuele lijst die waarschuwt bij foutieve invoer (te hoge dosering) of houdt rekening met de intervallen tussen bespuitingen. Zo is de teler verzekerd van een kloppende registratie.

Terug naar overzicht

  • Stuur als link