Uien bespuiten
home   /   nieuws  /   nieuws_archief

Landelijke Uiendag - Kilo's of Kwaliteit 25 augustus 2011

Het thema van de Landelijke Uiendag op de Rusthoeve in Colijnsplaat betreft dit jaar “kilo’s of kwaliteit’. De kwaliteit van de Nederlandse ui liet in 2010 nog al eens te wensen over. Onze exportpositie staat flink onder druk. Dit is gevaarlijk, wetende dat zo'n 90 % van de Nederlandse ui geëxporteerd wordt. Hoe behouden we onze goede naam op langere termijn, m.b.t. de export en daaraan gekoppeld de prijs? Hoe krijgen we een zo hoog mogelijke opbrengst met behoud van de kwaliteit, om als teler een voldoende rendement te kunnen behalen? Het Uien Innovatie en Kenniscentrum heeft dit jaar weer veel interessante onderzoeken aangelegd in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners. Uiteraard zijn er weer rondleidingen op het veld, demonstraties en is er natuurlijk ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het Onionplaza (infotent). 

Rondleidingen
De onderwerpen en demonstraties worden aangeboden in geleide rondleidingen. Hierbij kan de bezoeker zelf zijn rondleiding aan de hand van zijn belangstelling kiezen. Bij elk onderwerp wordt voor deskundige toelichting gezorgd.

Onderwerpen op de Uiendag
• Rassenshow
• Stikstofinvloed opbrengst en kwaliteit
• Bladversterkers
• TTW bemestings-systeem
• Fosfaat opbrengstverhogend?
• Kali voor kwaliteit
• MH, het juiste tijdstip
• Tripsbestrijding, 
• Fungicidenproef: Stemphilium
• Onkruidbestrijding
• Zaaimachine proef
• Demo Niet Kerende Grondbewerking

Demonstratie Niet Kerende Grondbewerking
Speciaal dit jaar zal er tijdens de Uiendag ook een demo plaatsvinden met Niet-Kerende Grondwerking. De NKG staat volop in de belangstelling. Doel ervan is een betere waterdoorlatendheid, verbeterde bodemstructuur, meer biodiversiteit en lagere kosten. Verschillende akkerbouwers in Nederland zijn hiermee reeds gestart. NKG vraagt een andere kijk op bodembewerking, groenbemesters en oogstresten. Op de uiendag worden een aantal werktuigen gedemonstreerd en krijgt u uitleg over dit nieuwe teeltsysteem. Vooral de stoppelbewerking en het maaien van de stoppel staan op de demo centraal. Hiervoor zal er een speciale maaimachine uit Engeland gedemonstreerd worden.

Terug naar overzicht

  • Stuur als link