Uien bespuiten
home   /   nieuws  /   nieuws_archief

N voeding van de ui is maatwerk 10-06-2011

Het Platform Nederlandse Uientelers heeft een aantal bedrijven uitgenodigd die actief zijn betrokken bij de teeltadvisering van de uientelers in Nederland. Verslag bijeenkomst 9 juni 2011
Het Platform Nederlandse Uientelers heeft een aantal bedrijven uitgenodigd die actief zijn betrokken bij de teeltadvisering van de uientelers in Nederland. Het doel van deze bijeenkomst was, om gezamenlijk, met DLV Plant, de kwaliteitsproblemen van de uien oogstjaar 2010 te inventariseren, toegespitst op kale en niet stevige uien (zie foto's) en dit te betrekken in het teeltadvies voor 2011.

Oorzaak:
1. Koud voorjaar en beperkte hoeveelheid stikstof in de startperiode van de uien (zie bijlage Chris de Visser);
2. Het gewas ontwikkelde zich matig, met relatief weinig pijpen (rokken) in de zomermaanden;
3. Daarna viel er eind juli behoorlijk wat regen, waardoor er veel stikstof vrij kwam en ontstond er een groei explosie in augustus;
4. Dit had tot gevolg dat de ui uit de kont groeide (stuwing) waardoor de aanleg voor kale uien was gecreëerd;
5. Daarna was de nazomer/herfst zeer nat, waardoor de meeste uien gerooid werden terwijl het loof al helemaal dood was;

Oorzaak kwaliteitsproblemen bij de sorteerders:
• Niet stevige uien waardoor deze uien vaak niet eens geschikt waren voor de schillerij;
• Uien die na het vervoer en sorteren soms voor meer dan 40 procent kaal waren;
• De meeste uien waren in januari reeds visueel verouderd, drukplekken en glazigheid;

Aandachtspunten voor het oogstjaar 2011:
Er zijn variabele factoren die je niet kunt bijsturen, zoals temperatuur en hoeveelheid neerslag (regen). Echter de handelingen van de individuele teler, zoals beregenen en het moment van aanwending van de stikstofgiften en toedienen van kali, zijn wel te beïnvloeden.
Advisering van de aanvullende N behoefte is belangrijk voor het maatwerk, er zal moet worden gekeken naar:
a. Structuur van de grond;
b. De diepte van het wortelstelsel;
c. Aantal pijpen per ui;
d. Stand van het gewas;
In het verleden is tot nu toe geen wetenschappelijk direct verband gelegd tussen de hoeveelheid aangewende stikstof en de kwaliteitsproblemen. Wel hebben de deelnemers van deze bijeenkomst unaniem geconcludeerd dat het laat vrij komen van N (late mineralisatie) van teeltseizoen 2010, mede de oorzaak is van de ontstane kwaliteitsproblemen. De deelnemers waren van mening dat de eindbemesting eerder moet worden aangewend en de kalivoorziening ook de benodigde aandacht moet hebben.

Als Platform menen wij deze punten onder de aandacht te moeten brengen bij de telers zodat deze met hun teeltbegeleider de juiste beslissing kunnen nemen betreffende de eindbemesting van hun uien..
Nederland is een exportland van uien, dat blijf het alleen met topkwaliteit van geteelde en daarna geëxporteerde uien.

Kampen, 10 juni 2011

Terug naar overzicht

  • Stuur als link