Uien bespuiten
home   /   nieuws  /   nieuws_archief

Voorkomen van erfemissie verdient meer aandacht in de praktijk! 11-12-2013

Terugdringen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu staat al jaren volop in de schijnwerpers. Om emissie vanaf praktijkpercelen naar het oppervlaktewater te voorkomen is de laatste jaren al erg veel bereikt. 

Terug naar overzicht

  • Stuur als link