Uien demodag
home   /   sponsors

Bayer CropScience B.V.

Vorige Volgende
In Nederland biedt Bayer CropScience SA-NV telers het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Ons doel is oplossingen in gewasbescherming te ontwikkelen, distribueren en adviseren die aansluiten bij de wens van telers. Gespecialiseerde teams denken en werken vanuit de discipline van de telers. (akkerbouw, veehouderij, fruittteelt, groentetelt, glastuinbouw, bollenteelt etc.).

In Nederland biedt Bayer CropScience SA-NV telers het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Ons doel is oplossingen in gewasbescherming te ontwikkelen, distribueren en adviseren die aansluiten bij de wens van telers. Gespecialiseerde teams denken en werken vanuit de discipline van de telers. (akkerbouw, veehouderij, fruittteelt, groentetelt, glastuinbouw, bollenteelt etc.).
Deze opdeling is ingevoerd omdat onze land- en tuinbouwmarkt wezenlijk verschilt van de omringende Europese landen. In deze landen domineren de grote akkerbouwteelten als granen veel meer dan in ons land. Op deze manier krijgen bijvoorbeeld ook uien terecht de nodige aandacht.
 
Door een opdeling in kleinere units kan Bayer CropScience SA-NV:
  • meer producten/toepassingen voor de Nederlandse markt ontwikkelen
  • meer aandacht geven om nieuwe introducties, maar ook bestaande producten goed te begeleiden
  • is er een duidelijke focus, zowel naar binnen als naar buiten
  • specialistische kennis beter inzetten
  • dichter op de markt zitten: ‚ó¶weten we beter wat er in verschillende marktsegmenten leeft
  • kunnen we snel reageren op veranderingen in de markt
  • zeer nauw samenwerken met onze klanten
Op de website van Bayer Crop Science vindt u een actueel overzicht van de producten die zijn toegelaten in uien.
 
 
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1, NL - 3641 RT Mijdrecht
Tel:  +31 297 280 666
Fax: +31 297 280 281
Email: nl.cropscience@bayer.com
Web: http://www.agro.bayer.nl
Twitter: BayerCropNL
Facebook: BayerCropNL
Instagram: BayerCropNL

Bayer_Cross_RGB.jpg