Uien demodag
home   /   nieuws  /   uienteelt_nieuws

Vroeg zaaien brengt risico's met zich mee

Het is begin maart en op dit moment krijgen we regelmatig de vraag  ‘kunnen we al uien zaaien’? Natuurlijk kan er, mits de grond goed ligt, worden gezaaid. Er zijn echter ook een aantal risicio’s waar rekening mee gehouden moet worden
  • De grond valt na de vorst periode erg goed. Echter indien we nog een behoorlijke hoeveelheid neerslag krijgen is korstvorming niet ondenkbaar.
  • Het uienzaad wat nu in de grond gaat doet qua kieming niets omdat de bodem temperatuur nog veel te laag is, deze moet minimaal 10 graden zijn.
  • Een lage bodem temperatuur bij de kieming verhoogt de kans op een zeer onregelmatig gewas.
  • De plant verbruikt veel energie om boven te komen, waardoor het direct door groeien in gedrang kan komen.
  • Vroeg zaaien geeft een verhoogde kans op schieters in de loop van het seizoen.
  • Vroeg zaaien betekent ook vaak een keer extra spuiten tegen onkruid.
Kortom weeg alle voor-en nadelen van vroeg zaaien goed tegen elkaar af.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gewasspecialist of kijk op de website: www.hazera.nl 
 

Terug naar overzicht

  • Stuur als link